logo   banner  
       
       
  :: Program      
 

 


 
     
 

Program

Onsdag 5. juli
1600-1900 Årsmøte i Noregs Ungdomslag, Trondheim Spektrum
1700-2000 Spelkurs med Andreas Bjørkås, Lagskontoret BUL i Nidaros - AVLYST
2100-0030 Festivaldans i BUL-salen, med Spelmannslaget i BUL i Nidaros, Gildevangen
0100 Nattdans/stordans, Gildevangen
Torsdag 6. juli
0830-1730 Historisk tur til Nord-Trøndelag med besøk i bunadburet på Øver-Bjerkem www.bjerkem.com oppmøte ved festivalkontor.
0900-1600 Barneprogram: Tur til Munkholmen med gjøgling, akrobatikk, hallingstunt og barneframsyninga "I huldreskogen" av Siv Trine Haldaas.
0900-1600 Årsmøte framhald, Trondheim Spektrum
0900-1600 Spelkurs framhald, Trondheim Katedralskole - AVLYST
1000-1200 Kurs i Nordfjordspringar. Kurslærarar/spelemenn: Arne M., Silje og Elling Sølvberg, Trondheim Katedralskole.
1000-1400 Nybyrjarkurs i Rørospols. Kurslærar: Geir Egil Larsen. Spelemann: John Ole Morken, Trondheim Katedralskole.
1200-1400 Kurs i laus og ledig dansestil, for deg som vil bli ein betre dansar... med sans for det særprega... Kurslærarar: Sigurd Johan Heide og Siri Mæland, Trondheim Katedralskole
1500-1600 Intimkonsert i Nidarosdomen med Arne M., Silje og Elling Sølvberg.
1600-1800 Grillfest med bli-kjend-aktivitetar, leik, musikk og song, i området rundt Trondheim Spektrum.
18.00 Festivalopning, Trondheim Spektrum
18.45 Framsyning med fant&fente www.fantogfente.no, Trondheim Spektrum
2000-0100 "Trønderfæst" med P.A. Røstad jr.s orkester med Einar Olav Larsen og bygdedansspel, Trondheim Spektrum
2300-2400 "Vegs ende" av C.S. Sheriff, Teaterlaget i BUL i Nidaros, Gildevangen
0100 Nattdans, Trondheim Spektrum
Fredag 7. juli
0830-1600 Segltur i råseglbåtar på Trondheimsfjorden, oppmøte ved festivalkontor.
0900-1200 Spelkurs framhald, Trondheim Katedralskole - AVLYST
frå 1000 Byvandring, turar heile dagen, sjå oppslag festivalkontor.
1000-1200 Kurs i kreativ folkedans med fant&fente-medlemene Marianne Dahl, Ina Maria Solberg Cyrus og Torill Schinstad. Spelemenn Benjamin Kehlet og Vegar Vårdal, Trondheim Katedralskole.
1000-1400 Nybyrjarkurs i Rørospols. Kurslærarar: Vegard Opheim og Ingunn Skjelvan. Spelemann: John Ole Morken, Trondheim Katedralskole.
1000-1400 Kurs i teatersport. Kurslærar Frode Eggen, Gildevangen.
1000-1400 Dykk i arkivet ved RFF-senteret, omvisingsturar. Dragvoll.
1000-1430 Folkedraktseminar med presentasjon av den nye Borgardrakta, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.
1000-1600

Familiedag på Sverresborg Folkemuseum

1000-1200: Folkedanskurs for barn

1400-1500: Munnharpekurs med Gunnar Rødal

1200-1400 Ei innføring i Ormen Lange ved Johan Einar Bjerkem, Trondheim Katedralskole
1400-1600 Kurs i luftakrobatikk ved Hallvard Strønen. For barn over 13 år, Trondheim Katedralskole.
1500-1600 Intimkonsert i Nidarosdomen med John Ole Morken og Lajla Renate Buer Storli.
1600- Framsyningskappleik
1800- "Lykkejegaren" - danseframsyning med Snu Nordvest.
1800-1930 "Vegs ende" av C.S. Sheriff, Teaterlaget i BUL i Nidaros, Gildevangen.
1930-0000 Polskveld med Småviltlaget og bygdedansspel, Trondheim Spektrum
2100-2145 "Når lauvet sprett" Hallgrim Berg, Trondheim Spektrum
2400-0130 Midnattskonsert i Nidarosdomen med Sondre Bratland og Annbjørg Lien
0100- Nattdans/stordans, Trondheim Spektrum
Laurdag 8. juli
1000 Festivaltog med bunader frå heile landet, oppmøte ved Erkebispegården
1110 Verdsrekord: Alle versa av Ormen Lange rundt Olav Tryggvason på torget
1200-1400 Barneleikfest med Gunnar Rødal, Lagssalen, Gildevangen
1300 Framsyning med Noregs Ungdomsring, torget
1330 Intimkonsert i Nidarosdomen med Vegar Vårdal
1500 Innleiiande rundar i teatersport, Gildevangen
1600-1700 "Sans for dans" talentutvikling i Trondheim Spektrum
ettermiddag Spesialomvising i Nidarosdomen, sjå oppslag festivalkontor.
1730-1830 Konsert med Frigg og landskoret, Trondheim Spektrum
1930-2400 Leikfest med Over Stok og Steen, Trondheim Spektrum
2400 Finale teatersport, Trondheim Spektrum
2400-0045 "Når lauvet sprett" Hallgrim Berg, Trondheim Spektrum
0100 Nattdans/stordans, Trondheim Spektrum
Søndag 24. juli
1100 Festivalgudsteneste i Nidarosdomen
1230 Festivalhøgdepunkt