logo    
       
       
  :: Program      
 

 


 
     
 

Program

Fredag 22. juni
18.00 Samspel/samdans: Felles opning av Norsk Amatørteaterfestival og Folkekulturfestivalen, Det Norske Teatret

19.00 Stildansball, Speilsalen på Grand Hotell (eigen pris utanom festivalpass)

19.00 Bygdedanskveld med dans i tre salar, BLS-huset

19.00 Barneprogram med dans og teater, Teatersalen til BUL i Oslo

24.00 Nattdans, Teatersalen til BUL i Oslo

Laurdag 23. juni
10.00-14.00 Teatersportkurs, Lagsrommet til BUL i Oslo

10.00-15.00 Seminaret ”Hovudplagg: Frå identitetsmerke til toppolitisk kamp”, Elvebakken vgs.

10.00-14.00 Kurs i Valdresspringar, BLS-huset

10.00-12.00 Kurs i runddans, 2. høgda på Det Norske Teatret

11.00-13.00 Barneleikfest med Gunnar Rødal, Teatersalen til BUL i Oslo

12.00-14.00 Kurs i Polska, BLS-huset

12.30-14.00 Dans i Oslo, ulike stader i Oslo sentrum. Felles på Eidsvoll plass (Stortinget) frå 13.45

14.30 Innleiande runde i Improkappleiken, Teatersalen til BUL i Oslo

15.00-18.00 Eventyrverkstad for barn, Elvebakken vgs.

15.00 Framsyningskappleiken, Elvebakken vgs.

16.00 Guida tur på Det Norske Teatret

16.30 Sans for dans – urpremiere på danseframsyning, Elvebakken vgs.

17.45 Konsert med JPP, Elvebakken vgs.

20.00 Jonsokfest på Det Norske Teatret. Askerladden spelar til dans. Det blir teater og underhaldning

24.00 Finale i Improkappleiken, Teatersalen til BUL i Oslo

24.00 Nattdans, Lagsrommet og Teatersalen til BUL i Oslo

Sundag 24. juni
12.00 Utearrangement på St. Hanshaugen
• Konsert med Valkyrien Allstars
• Dans og musikk

14.00-21.00 Barneprogram med tur til Hovedøya

Mandag 25. juni

10.00-13.00 Tur til teknisk museum for barn

Med atterhald om endringar i programmet.

 

Meir program

Noregs Ungdomslag har to festivalar. I tillegg til Folkekulturfestivalen skipar vi også til Norsk Amatørteaterfestival i Oslo, 18.-24. juni.


Vi held Årsmøte i Noregs Ungdomslag i Oslo 24.-25. juni og samling i Noregs Ungdomsring 25.-27. juni.